Jdi na obsah Jdi na menu
 


Speciálně pedagogická péče

Způsoby zajištění speciálně pedagogické péče

Základní škola logopedická s.r.o. poskytuje svým žákům od 1. do 9. ročníku speciálně pedagogickou péči (SPP), která vychází z jejich individuálních potřeb. Na 1. stupni převažuje individuální péče, na 2. stupni se jedná zejména o péči skupinovou. Zařazení dítěte do SPP vychází z odborného posudku vydaného Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem, z doporučení odborných lékařů, školního psychologa, příp. třídního učitele žáka.

U mladších dětí probíhá SPP dle organizačních a personálních podmínek školy  v rámci výuky, ale také ráno před vyučováním, příp. v odpoledních hodinách. Termín SPP je pro dítě zpravidla určen na celé pololetí či celý školní rok, změna je možná po dohodě zákonných zástupců dítěte s daným vyučujícím. Účast rodičů na hodinách SPP se nevyžaduje, mají-li však zájem, je jejich přítomnost zejména v logopedii vítána.

Individuální speciálně pedagogická péče :

  • logopedie
  • reedukace specifických vývojových poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
  • oftalmopedie (oční cvičení, nácvik Braillova písma, prostorová orientace, psaní všemi deseti na PC)
  • rehabilitace

 Skupinová speciálně pedagogická péče:

  • rozvoj komunikativních schopností
  • reedukace specifických vývojových poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
  • oftalmopedická péče
  • rehabilitační cvičení
  • rozvoj komunikativních schopností / reedukace SVPU - kombinovaná skupina

Vedle samostatných hodin speciálně pedagogické péče mají žáci  na 1. stupni školy zařazen v rámci českého jazyka skupinový rozvoj komunikativních schopností, a to v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Kromě toho ve škole probíhají tzv. logopedické týdny (většinou na počátku či konci školního roku), průběžně potom učitelé ve výuce využívají i logopedické chvilky sloužící zejména k procvičení obratnosti mluvidel a upevnění správného dýchání.

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 7463
Měsíc: 90
Den: 4